Arkivfoto.
Arkivfoto.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Mindre skydning i mosen

Thomas von Jessen (K), byrådsmedlem, Solvænget 1, 2990 Nivå

I en overskrift burde Uge-Nyt have skrevet: Der må skydes igen – men i mindre omfang – i Langstrup Mose. Når et meget stort flertal i udvalget stemmer for den nye miljøgodkendelse, som er mere restriktiv end den gamle, betyder det mindre skydning. Desuden pågår der en retssag om forholdene omkring skydebanen, som kommunen fører.

Det Konservative Folkeparti mener, at skydningen i Langstrup Mose bør bringes til ophør. Dette synspunkt er der fuldstændig konsensus om i udvalget. Vi foreslår, at kommunen medvirker aktivt til, at skydetræningen henlægges til et professionelt skydeanlæg, for eksempel Høvelte Kaserne.

Sagen er svær for kommunen, da skydeanlægget i Langstrup er privatejet og har en skydetilladelse. Men når en privat boligejer kan dømmes til at gøre sit tag mat, fordi genskæret generer naboen, så er der også muligheder for at få flyttet skydetræningen, idet den generer naboerne. Vi hører om beboere i Langstrup, der bliver syge af skydestøjen.

Vi vil fortsat forfølge de mål, vi har sat os. Den private ejendomsret er ukrænkelig, med mindre hensynet til almenvellet taler for noget andet. Dette hensyn begynder at vokse sig meget stort i vore øjne.

Publiceret: 23. Januar 2018 06:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-Nyt