Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Lergravssøer og mørkemænd - udvikling eller afvikling af naturen

Af Anders Høgsholm, Strandhøjsvej 12, Humlebæk:

Forløbet omkring 'udviklingen af Nivå lergravssøer' er i virkeligheden en begyndende afvikling af den enestående natur omkring søerne. Og processen oplever jeg som politisk manipulation. Spørgsmålet melder sig: Hvad er hensigten, når man vil bruge 6-7 mio. kr.

Kommunen markedsfører nu Nivå som sted for 'den aktive børnefamilie'. Har vi tomme lejligheder eller huse i kommunen, eller er det markedføring for et fremtidigt byggeprojekt syd for Put & Take søen?

En borgergruppen ønsker legemuligheder i naturen for deres børn. Der skrives læserbreve. En politisk styret proces begynder derefter i sommeren 2016 med deltagelse af borgmester og Per Frost Henriksen, alle relevante kommunale afdelinger samt diverse indbudte interessenter. Dog er kommunes egne biologer ikke med.

Over sommeren 2016 opstår en naturlegeplads på marken nord for Put & Take søen og mange har glæde heraf. Planen er også at inddrage den tørlagte lergrav til legeområde, men det blev opgivet, men hvorfor?

I stedet puttes et nyt projekt ind: En helhedplan for lergravssøerne.

Borgergruppen opretter en Facebook-gruppe og inviterer alle borgere med til at udforme, ikke blot aktiviteter for børn, men senere også bidrage til helhedsplan for 'udviklingen af Nivå lergravssøer'. Denne helhedsplan bliver til mellem kommunens projektleder og en landskabsarkitekt og bliver præsenteret ved et borgermøde 25. januar i år.

Per Frost Henriksen (gang i Fredensborg, Nivå, og alt andet) opfordrer alle som vil bidrage og øve indlydelse på at melde sig ind i Foreningen Nivå lergrave. Der er blot det at sige, at foreningen arbejder for kommunens projekt. Så hvis man har en anden opfattelse, hvorfor så melde sig ind, og blive taget til indtægt for Foreningens synspunkt.

Senest optræder Per Frost Henriksen på Foreningens Facebook-gruppen med følgende ord:

"Og lige nu er der rig mulighed for at spille med, spil ind med gode ideer, se Fredensborg.dk og læs min artikel i Uge-Nyt, vigtigt at alle os der tror, at en positiv forandring nytter noget i Nivå kommer til orde. Sig jeres positive mening - mørkemændene må ikke vinde - tak til alle de unge frivillige kræfter, der tager en kæmpe tørn."

De der vil bevare naturen er 'mørkemænd'. De 'positive meninger' er de, som i min optik, fremmer ødelæggelsen af naturen. Det er politisk tale så man kan forstå det.

Det var derfor sent, på borgermødet 28. februar, at det var gået op for andre, hvad kommunen har gang i. Der er indsigelser og protester, og de værste forslag bliver nedtonet. Men der er stadig et unødvendigt indgreb i naturen.

Lergravssøerne er det værst mulige sted for børns leg. Det er dybe søer; de er for det meste svære at komme til på grund af de stejle bevoksede skrænter. Under vandoverfladen går det nogle steder stejlt ned til 5-10 m dybde.

Af planerne fremgår det at der skal etableres flydeplatforme rundt omkring så man kan komme ud til vandfladen. Den første er lagt ud. Der er mindst 3 m vanddybde på ydersiden. Jeg håber at der er snor i ungerne der leger her.

Fugle og dyreliv bliver påvirket, når der fældes bevoksning og der bliver øget adgang ved stier og trapper. I planerne er man allerede i gang med at ødelægge den smule rørskov der er ved Put & Take søen. Det går ud over den gråstrubede lappedykker og andre fugle der yngler her.

I søen yngler også den sjældne og sky isfugl. Den har det allerede hårdt med uforstandige lystfiskere som ødelægger bevoksningen, men det det vil blive værre, når der åbnes op. Isfuglen burde være den attraktion som 'udviklingen af lergravssøerne' bliver udviklet omkring. Her kunne alle lære noget om naturens skønhed.

Det er så let at ødelægge naturen. Det tager blot nogle få naturdøve politikere og et lydigt embedsværk. For ikke at sige uagtsomme borgere.

Skriv mørkemænd! Mød op mørkemænd! Bevar naturen omkring Nivå lergravssøer.

Publiceret: 09. Marts 2017 15:30
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Uge-Nyt

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt