Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Grøn kile i Kokkedal skal bevares

Aske Bosselmann, Enebærhaven 114, Per Frost Henriksen, gruppeformand (S)

Den grønne kile syd for Holmegårdsvej i Kokkedals nordlige hjørne ved Lærkehaven, Enebærhaven og Birkehaven skal bevares som landzone i Kommuneplanen. Tiltag som kan fremme den rekreative brug af området skal ske i et meget tæt samarbejde med naboerne og deres respektive grundejerforeninger.

Flere studier har påvist en høj værdi af tilgængelig bynær skov, både rent økonomisk gennem højere huspriser og dermed beskatningsgrundlag, samt borgeres påskønnelse af små naturoplevelser i hverdagen.

Mødet med et rådyr er i top tre over danskernes foretrukne oplevelser i naturen, og netop rådyret trives i og omkring den lille skov i den grønne kile. Bilister, cyklister og gående kan dagligt møde gruppen af rådyr, der vandrer til og fra skoven. På trods af den ringe størrelse fungerer skovområdet som habitat for blandt andet rådyr, ræve, rovfugle og andre fuglearter, samt en lang række mindre organismer som insekter og bier. Et lille hotspot for biodiversitet.

I flere byer i Danmark, blandt andet i Århus, arbejdes der målrettet for mere natur og biodiversitet i byrummet. Det har vi allerede i Kokkedal, i den grønne kile og i de små skovområder. Ny bebyggelse, som ikke tager hensyn til den lokale natur, går imod fornuften.

Publiceret: 08. Juni 2017 06:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Uge-Nyt

ANNONCER
Se flere