Dronning Ingrids Bro og anlæg.
Dronning Ingrids Bro og anlæg.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Bevar Dronnings Ingrids Anlæg

Birgitte Lindsey, Slotsgade, Fredensborg:

Fredensborg Kommune har igennem de seneste fire år arbejdet på at forskønne Fredensborg by for at give liv til byen efter rådhusets udflytning og den almindelige afmatning i byens næringsliv.

Byen skulle genoplives til glæde for alle os borgere og handelsstanden.

For at opfylde dette udskrev kommunen en arkitektkonkurrence, hvor det vindende forslag blandt andet udmærkede sig ved, at være det, der griber mindst ind i det eksisterende, og prisbilligst at gennemføre.

Et tema gik igen i alle forslagene: Trekantarealet foran Fredensborg Slot skulle ændres radikalt. Lige fra to-etages oplevelsescenter til busparkering.

Det er svært for rådgivere at holde sig fra et areal med en så følsom og markant beliggenhed. Et areal, der stadig ligger i sin oprindelige udformning, fra dengang slottet blev opført.

I de første par hundreder år brugte man grønningen til, at de rejsende kunne lade hestene græsse.

Ved slottets og byens 200 års jubilæum - for snart 100 år siden – fandt grundejerforeningen midler til at regulere arealet, opsætte mindestenen for slottets grundlæggelse, og give hele det lille anlæg det udseende, det har i dag.

Så hvorfor skal dette 100 år gamle anlæg nedlægges, bare fordi vi har fået biler og busser - lad os beholde det smukke anlæg og vores allesammens historie.

Nu ligger den tidligere grønning omkranset med gamle stynede linde, de japanske kirsebærtræer blomstrer om kap med den meget smukt farveafstemte beplantning, stier med perlegrus og bænke til pensionister, turister og os andre, giver mindestenen en central placering i denne lille - af kommunen så smukt vedligeholdte - tidslomme.

Denne idyl vil samme kommune nu fuldstændig udradere. I det forslag, der ligger til vedtagelse, vil man erstatte området med en 14 meter bred asfaltvej midt igennem trekanten og etablere parkeringspladser til begge sider. Man vil nedlægge lindetræer i den del af Slotsgade, så turistbusserne kan komme frem ad det nye vejstykke op til Jernbanegade.

Denne detalje, benævnt 'Dronning Ingrids Bro' i det 'forskønnende projekt' for Fredensborg by, kan udmærket gennemføres med den eksisterende vej, så anlægget kan bestå og til en langt billigere penge.

873 underskrivere af den lokale underskriftsindsamling mod nedlæggelsen kan ikke tage fejl - og med dem de tre foreninger Fredensborg Handels- og Håndværkerforening, Bevaringsforeningen Fredensborg, Lokalhistoriske Forening, der alle ønsker anlægget bevaret.

Lad os stå sammen om at gennemføre forskønnelsesprojektet, lige med undtagelse af at ødelægge 'Dronning Ingrids Anlæg'.

Dette 'åbne brev' er også sendt til hele kommunalbestyrelsen. Gør det samme og giv din mening til kende over for politikerne.

Publiceret: 08. April 2018 07:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-Nyt