Forældre:

Karlebo Skole er for lille

Fredensborg Kommune har undersøgt, hvorfor kun fire forældre i år valgte skolen i Karlebo

Af
Peter Mailand

Peter Mailand

For få børn og forkert beliggenhed. Det er i store træk, de to hovedargumenter, der bliver nævnt som årsag til, at forældrene har valgt skolen i Karlebo fra.

Det viser en undersøgelse, som Fredensborg Kommune har foretaget. Undersøgelsen er foretaget som en rundringning til ni af i alt 15 forældre, som havde børn, der kunne have haft skolestart på skolen Karlebo i år.

Undersøgelsen er foretaget som en anonym rundringning til forældrene efter forvaltningen konstaterede, at kun fire børn er indskrevet til skolestart på skolen i Karlebo.

Forældrene understreger dog, at det skolevalg de har truffet ikke er et fravalg af Karlebo Skole, men i højere grad et tilvalg af muligheder. Der nævnes blandt andet sammenhængende skoleforløb, to-spors skole, flere sociale relationer, søskende der allerede går på en bestemt skole, sociale relationer fra daginstitutionen og valg af privatskole frem for folkeskole. Ingen nævner bekymring for at skolen lukkes, som udslagsgivende for ikke at have valgt Karlebo-afdelingen af Fredensborg skole, som er skolens rette betegnelse.

I undersøgelsen svarer seks ud af ni forældre dog ja til, at de på et tidspunkt har overvejet Karlebo skole, men kun et forældrepar er nået så langt i deres overvejelser, så de har været til informationsmøde på skolen.

“Ja [Vi har overvejet Karlebo-afdelingen red.], vi var også til informationsmødet. Selve skolen er jo vildt lækker. Men det vi oplevede var, at der kun kom to andre forældre og de havde drenge. Det gav simpelthen følelsen af, at den er for lille,” siger en mor til et barn, der starter i en anden skole.

Næsten alle forældre nævner barnets muligheder for at indgå i sociale relationer, herunder skolens størrelse, som en vigtig begrundelse for skolevalg. For flere forældre handler det om, at de gerne vil have at deres barn starter i skole med børn de kender fra daginstitutionen. Andre nævner søskenderelationer som særligt vigtige. Samtidig nævner flere, at det er vigtigt for dem at deres barn har mulighed for at indgå i sociale relationer med en større gruppe børn på samme alderstrin end det er tilfældet på Karlebo Skole.

I begrundelserne for valg af en anden skole findes samtidig årsagerne til, at forældrene ikke har valgt Karlebo Skole. De primære begrundelser er som nævnt den geografiske placering samt det at Karlebo Skole opleves som for lille. Særligt opleves Karlebo Skole som elevmæssigt for lille i forhold til børnenes muligheder for at danne sociale relationer på eget alderstrin. Det lille elevtal opleves både som for spinkelt og for sårbart for børnene.

”Karlebo skole er blevet for lille. Vi overvejede den lige da vi flyttede til Vejenbrød, men i takt med at den er blevet mindre og mindre er den ikke noget for vores børn. Jeg synes det er for sårbart. Der skal ikke meget til – sygdom eller andet – for at der ikke er nogen tilbage. Der er for få at lege med,” siger en mor til et barn, der starter på en anden skole.

Af de forældre der har kendskab til Karlebo skole, vurderer de fleste, at den på nuværende tidspunkt har et for lille elevgrundlag til at være relevant for dem.

”Vi ville gerne støtte skolen – at de er så engagerede og alt det de laver med udeskolen, men det kan vi ikke når der ikke er flere elever på skolen. Den er for lille. Jeg ved godt det er sådan lidt omvendt sagt – for hvordan kan de få flere børn, hvis ikke vi sender vores børn derhen? Men det kan vi ikke,” siger en mor til et barn, der starter i en anden skole

Publiceret 13 April 2018 10:00

SENESTE TV