Inden sommeren skal Fredensborg Kommune finde en ny affaldsordning.

Inden sommeren skal Fredensborg Kommune finde en ny affaldsordning.

Fakta om ny affaldsordning

Inden sommeren skal Fredensborg Kommune finde en ny affaldsordning

Fredensborg Kommune skal til maj tage endelig stilling, hvordan en ny affaldsordning skal skrues sammen.

Danmark har et nationalt mål at 50 % af husholdningsaffaldet skal været sorteret i 2022, hvor følgenge skal sorteres: Papir, pap, plast, glas, træ, metal og organisk affald.

I dag genanvendes ca. 23 % af husholdningsaffaldet og Fredensborg Kommune vurderer, at det nye affaldsssystem med fire beholdere kan hæve genanvendelsesprocenten til ca. 29 %, svarende til en stigning på ca. 26 %.

Forvaltningen vurderer, at en yderligere separat indsamling af organisk affald kan give en genanvendelse på ca. 38 - 40 %.

Endelig vil forvaltningen finde de sidste 10 - 12 % ved at reducere mængden af småt og stort brændbart på genbrugspladserne.

Publiceret 13 March 2018 06:00