DEBAT:

Fakta om affaldssortering

Af Carsten Bo Nielsen (V), Medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Når man læser Hossein Armandi, Borgernes Stemmes, læserbrev, får man – fejlagtigt – indtryk af, at de nyvalgte politikere i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget pludseligt her i 2018 vil påtvinge borgerne en unødvendig og kostbar affaldssortering uden at høre borgerne herom. Det er forkert.

Regeringen og Folketinget har siden 2013, for at fremme en bæredygtig ressourceanvendelse, bestemt, at langt mere af vort husholdningsaffald skal genanvendes (målet er 50 % i 2022) mod 23 % i dag. Det er derfor nødvendigt, at også metal-, glas-, plast- og papaffald hos husstandene genanvendes. Jo renere affaldet er, jo bedre kan det genbruges, og jo højere værdi har det, når det skal sælges.

Det og manglen på sorteringsanlæg på Sjælland taler for, at affaldet sorteres hos forbrugerne.

Et enigt byråd vedtog derfor – efter borgermøder og offentlig høring – den 22/12-2014 med Hossein Armandis stemme Affaldsplan 2014-2020. Det fremgår heraf, at hvis regeringens (og Folketingets) mål om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet skal nås i 2022, skal husholdningsaffaldet sorteres hos forbrugerne. Et enigt byråd vedtog den 26/9-2016 med Hossein Armandis stemme, at kommunen deltog i et indsamlingsforsøg til afklaring af bl.a., hvilket materiel, som var bedst egnet til indsamling af affald sorteret hos forbrugerne.

Målet om at opnå en langt højere genanvendelse af ressourcerne i husholdningsaffaldet er lovligt bestemt af staten og står derfor ikke til diskussion ved borgermøder. Det er heller ikke noget nyt, som kommer i ”nattens mulm og mørke”, men en proces, som har været politisk i gang siden 2014 med Hossein Armandis egen stemme i byrådet.

Hvis man læser referatet fra udvalgsmødet den 7. februar 2018, vil man se, at politikerne godkendte forvaltningens indstilling med nogle meget vigtige tilføjelser. Forvaltningen indstillede, at alle enkelttilsluttede, dvs. villaer, huse på landet, og rækkehuse uden fælles affaldsgård ud over de 2 nuværende affaldscontainere skulle have 2 yderligere containere til indsamling af glas, metal, plast og pap.

Udvalget vedtog derimod, at der skulle arbejdes videre med enten sorteret indsamling ved de enkelte husstande eller ved ”øer/kuber” placeret rundt omkring i boligkvarterne, og at borgerne skulle inddrages i den endelige lokale løsning. Jeg kan garantere, at Venstre ønsker dialog med borgerne herom, og det mit klare indtryk, at de øvrige medlemmer i udvalget er enige.

Publiceret 21 February 2018 16:00