DEBAT:

Fredensborg som kulturbærende kommune

Christian de Jonquières, Kongevejen 38, 3480 Fredensborg

Nivaagaards Malerisamling viser lige nu den meget flotte udstilling med billeder af guldaldermaleren J. L. Jensens blomsterværker under titlen 'En duft af evighed - blomstermaleren J. L. Jensen'.

Udstillingen har med rette fået meget fornemme anmeldelser. Det er ikke uden grund, at Nivaagaards Malerisamling i 2017 har haft et rekordantal besøgende. Museet er imidlertid også med til at sætte fokus på vores kommune som en kulturbærende kommune, der er værd at besøge.

Byrådet, blandt andet på konservativ foranledning, satte gennem budgetforliget i 2016 for perioden for 2017-2020 blandt andet fokus på netop Nivaagaards Malerisamling, der fik tilført de nødvendige ressourcer således, at museets overlevelse, som den kulturbærer museet er for vores kommune, kunne sikres.

Louisiana, der er beliggende i vores kommune, markerer meget snart sit 60-års jubilæum med en stor udstilling af Picassos keramiske værker. Det er et privilegie for kommunen at have en institution som Louisiana. Det skal vi vide at værdsætte.

På hele den kulturelle front både blandt frivillige, private og offentlige aktører, sker der meget i vores kommune, og jeg glæder mig over, at vi også i den ny byrådsperiode har et velsammensat kulturudvalg med Ulla Hardy-Hansen (K) som formand.

Det er helt centralt for den fortsatte udvikling af Fredensborg som en kulturbærende kommune, at vi har et indsigtsfuldt og dynamisk kulturudvalg. Som tidligere sagt ”Kun et samfund, der kan fortælle historier, kan overleve. Et samfund uden historie og kultur, er et samfund uden erindringer og derfor et tomt samfund”.

For at sikre dynamikken vil jeg hermed opfordre Fredensborg Kommune til at tage et initiativ til at stifte en Danmarks Kulturkommune-pris som en anerkendelse af de kommuner, der arbejder bredt lokalt og regionalt for at fremme af kendskabet til historie og kultur og naturligvis gerne med Fredensborg som centrum for prisens uddeling.

Publiceret 09 February 2018 06:00

SENESTE TV